Služby

Pomôžeme Vám zviditeľniť sa, či už formou reklamy na našich stránkach, formou polepov na našich a partnerských vozidlách pripadne inej formy reklamy podľa dohody.

Zabezpečíme Vašej firme, úradné aj neúradné preklady do svetových, ale aj menej známych jazykov, prostredníctvom jednorazovej služby, alebo rámcovej zmluvy, so zvýhodnenými podmienkami dodania a ceny.

Nestíhate pripravovať zmluvnú dokumentáciu, pripraviť podklady k školeniam, prípadne poradám? Potrebujete urobiť poriadok v starých dokumentoch? Obráťte sa na nás a celú logistiku zabezpečíme za Vás.

Potrebujete vyškoliť svoj personál, alebo práve Vy máte záujem zdokonaliť sa v niektorom smere v oblasti podnikania a biznisu? Zabezpečíme Vám profesionálnych školiteľov do externých priestorov, alebo priamo k Vám do firmy.

V prípade, že máte záujem zviditeľniť seba, alebo zverejniť svoje myšlienky, obráťte sa na nás a pomôžeme Vám pripraviť článok spolu s uverejnením.